ΑΡΧΙΚΗ

Οδηγίες για τη διαχείριση διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Γ’ Λυκείου

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 44/10- 09-2020 του Δ.Σ.) το υπουργείο Παιδείας απέστειλε στα Λύκεια
Διδακτέα Ύλη των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (Πιθανότητες-Στατιστική) της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-21

Από το βιβλίο Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (Πιθανότητες – Στατιστική)
Οδηγίες για τη διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών (Πιθανότητες-Στατιστική) της Γ΄ Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 44/10- 09-2020
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις Α ́ και Β ́ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 44/10-09-2020 του Δ.Σ.)
Διδακτέα Ύλη Μαθηματικών Προσανατολισμού Β’ Λυκείου 2020 – 21
Κεφ. 1ο: Διανύσματα
1.1   Η Έννοια του Διανύσματος

1.2    Πρόσθεση και Αφαίρεση Διανυσμάτων

1.3    Πολλαπλασιασμός Αριθμού
Διδακτέα Ύλη Γεωμετρίας Β’ Λυκείου 2020 – 21
Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των. Αργυρόπουλου Η, Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π.
Κεφ. 7o: Αναλογίες
7.1   Εισαγωγή

7.4  
Διδακτέα Ύλη Άλγεβρα Β’ Λυκείου 2020 – 21
Κεφ. 1ο: Γραμμικά Συστήματα
1.1   Γραμμικά Συστήματα ( χωρίς τις αποδείξεις των συμπερασμάτων της υποπαραγράφου « Λύση-Διερεύνηση γραμμικού συστήματος 2x2 » )

1.2