Διδακτέα Ύλη Γεωμετρίας Α’ Λυκείου 2021 – 22

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π.

Κεφ.3ο: Τρίγωνα

 3.1  Είδη και στοιχεία τριγώνων

 3.2  1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

 3.3  2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

 3.4  3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

 3.5  Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

 3.6 Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (εκτός της απόδειξης των θεωρημάτων Ι, ΙΙ)

 3.7  Κύκλος – Μεσοκάθετος – Διχοτόμος

3.10  Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.11  Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.12 Tριγωνική ανισότητα (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

3.13 Κάθετες και πλάγιες (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος ΙΙ )

3.14 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος Ι )

3.15 Εφαπτόμενα τμήματα

3.16 Σχετικές θέσεις δύο κύκλων

3.17 Απλές γεωμετρικές κατασκευές

3.18 Βασικές κατασκευές τριγώνων

Κεφ.4ο: Παράλληλες ευθείες

4.1  Εισαγωγή

4.2  Τέμνουσα δύο ευθειών – Ευκλείδειο αίτημα (εκτός της απόδειξης του πορίσματος ΙΙ στη σελίδα 81 και των προτάσεων Ι , ΙΙ ,ΙΙΙ και  IV)

4.4  Γωνίες με πλευρές παράλληλες

4.5  Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου

4.6  Άθροισμα γωνιών τριγώνου

4.8  Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου (εκτός της απόδειξης του Πορίσματος)

Κεφ.5ο: Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια

5.1  Εισαγωγή

5.2  Παραλληλόγραμμα

5.3  Ορθογώνιο

5.4  Ρόμβος

 5.5  Τετράγωνο

 5.6  Εφαρμογές στα τρίγωνα

 5.7  Βαρύκεντρο τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

 5.8  Το ορθόκεντρο τριγώνου (χωρίς το Λήμμα, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος και χωρίς το πόρισμα)

 5.9  Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου

 5.10  Τραπέζιο (χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος Ι και του πορίσματος)

 5.11  Ισοσκελές τραπέζιο

 Κεφ.6ο: Εγγεγραμμένα σχήματα

 6.1  Εισαγωγικά – Ορισμοί

 6.2  Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

 6.3  Γωνία χορδής και εφαπτομένης (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

 6.4  Βασικοί γεωμετρικοί τόποι στον κύκλο – Τόξο κύκλου που δέχεται γνωστή γωνία

 6.5 Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο

 6.6 Το εγγράψιμο τετράπλευρο (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.