Διδακτέα Ύλη Γεωμετρίας Β’ Λυκείου 2021 – 22

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου» των. Αργυρόπουλου Η, Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάκη Σ. και Σιδέρη Π.

Κεφ. 7o: Αναλογίες

7.1   Εισαγωγή

7.4   Ανάλογα ευθύγραμμα τµήµατα – Αναλογίες

7.5   Μήκος ευθύγραμμου τµήµατος

7.6   Διαίρεση τµηµάτων εσωτερικά και εξωτερικά ως προς δοσμένο λόγο ( χωρίς την απόδειξη της Πρότασης  και χωρίς  την υποπαράγραφο “Διερεύνηση” )

7.7   Θεώρημα του Θαλή   ( χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του Πορίσματος  και χωρίς τους ορισμούς «συζυγή αρμονικά» και «αρμονική τετράδα» )

Κεφ. 8ο: Ομοιότητα

8.1   Όμοια ευθύγραμμα σχήματα

8.2  Κριτήρια ομοιότητας ( χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων I, ΙΙ και ΙΙΙ και τις εφαρμογές 1, 2 και 3 )

Κεφ. 9ο: Μετρικές σχέσεις

9.1   Ορθές προβολές

9.2   Το Πυθαγόρειο θεώρημα

9.3   Γεωμετρικές κατασκευές

9.4   Γενίκευση του Πυθαγόρειου θεωρήματος ( χωρίς την εφαρμογή 2 )

Κεφ. 10ο: Εμβαδά

10.1   Πολυγωνικά χωρία

10.2   Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος – Ισοδύναμα ευθύγραµµα σχήματα

10.3   Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων

10.4   Άλλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου ( χωρίς τις αποδείξεις )

10.5   Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων – πολυγώνων ( χωρίς την απόδειξη του Θεωρήματος ΙΙ )

Κεφ. 11ο: Μέτρηση Κύκλου

11.1   Ορισμός κανονικού πολυγώνου

11.2    Ιδιότητες και στοιχεία κανονικών πολυγώνων ( χωρίς τις αποδείξεις των θεωρημάτων και του Πορίσματος )

11.3   Εγγραφή βασικών κανονικών πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους ( χωρίς τις εφαρμογές)

11.4   Προσέγγιση του μήκους του κύκλου µε κανονικά πολύγωνα

11.5   Μήκος τόξου

11.6   Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου µε κανονικά πολύγωνα

11.7   Εμβαδόν κυκλικού τοµέα και κυκλικού τµήµατος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.