Ο σπουδαίος μαθηματικός Κων. Καραθεοδωρή στα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ

Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο σπουδαίος μαθηματικός Κων. Καραθεοδωρή στα αναμνηστικά κέρματα των 2 ευρώ.