ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  • ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Εισαγωγικές έννοιες Αστρονομίας

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ)

Πρόχειρες σημειώσεις Θεωρίας Παιγνίων

  • ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

Πρόχειρες σημειώσεις Γραμμικής Άλγεβρας

  • ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Πρόχειρες σημειώσεις Διαφορικών Εξισώσεων

Σύντομες σημειώσεις ΣΔΕ

  • ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Πρόχειρες σημειώσεις Μαθηματικού Λογισμού Ι

Πρόχειρες σημειώσεις Μαθηματικού Λογισμού ΙΙ

  • ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

Λυμένες Ασκήσεις Γενικής Τοπολογίας

Εισαγωγή στη Θεωρία Κόμβων

  • ΤΑΝΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Πρόχειρες σημειώσεις Τανυστικής Ανάλυσης

Εκφωνήσεις Ασκήσεων Τανυστικής Ανάλυσης

Λύσεις Ασκήσεων Τανυστικής Ανάλυσης

  • ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Λυμένες Ασκήσεις Γεωμετρίας (Μαθηματικό Κρήτης)

  • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Σημειώσεις παραδόσεων ΑΕΜΔΕ

Εισαγωγή στη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων

  • ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

Πρόχειρες σημειώσεις Αριθμητικής Γραμμικής Άλγεβρας