ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου

 

 Θέματα και Λύσεις Μαθητικού Διαγωνισμού “Παιχνίδι και Μαθηματικά” (2015-2018)

2018

ΛΥΣΕΙΣ_ΣΤ_2018

ΛΥΣΕΙΣ_E_2018

2017

ΛΥΣΕΙΣ_ΣΤ_2017

ΛΥΣΕΙΣ_E_2017

2016

ΛΥΣΕΙΣ_ΣΤ_2016

ΛΥΣΕΙΣ_E_2016

2015

ΛΥΣΕΙΣ_ΣΤ_2015

ΛΥΣΕΙΣ_E_2015